Vannmåleravlesning

Alle som fikk installert vannmåler før 2019, må lese av målerstanden to ganger i året. Frist for å melde inn forbruket andre halvår 2023, er 31. desember.

Meld inn målerstanden digitalt her

Aktuelt

Nysted-unger gledet gamle

I dag har fem unger fra Nysted barnehage gledet beboere på sykehjemmet med sang og tegninger.

Anno museum har overtatt Trysil skimuseum

Overtakelsen ble høytidelig markert i Gammelskula.

Prestgarden er ferdig renovert

Fornøyde etter strømmøte

Ordfører Erik Sletten og beredskapskoordinator Hans Martin Aas er fornøyde etter et møte med Elvia.

Nye toaletter i kulturhuset

Vi har pusset opp toalettene i kulturhuset Hagelund for 204 000 kroner.

Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Trysil kommune abonnerer på Tilskuddsportalen. Dermed kan alle lag og foreninger her få tilgang.

Til toppen