Vakttelefoner

Vakttelefoner
Tjeneste Telefonnummer
Ambulanse 113
Brann 110
Politi 112
Legevakt 116 117
Barnevernvakt 116 111
Krisesenter 62 56 18 30
Prest 90 14 08 49
Kommunal beredskap 91 81 45 15
Enhet for hverdagsmestring (tjenester i hjemmet) 47 77 77 10
Viltpåkjørsler 02800
Fallvilt 91 24 19 66
Veterinærvakt 90 09 68 66
Kommunale veger 97 61 23 21
Fylkesveger 96 62 50 57 *)
Riksveger 175
Vann og avløp 90 88 59 67
Taxi 62 45 11 90

*) Gjelder fylkesvegene:

 • Fylkesveg 26 fra svenskegrensa ved Lutnes og til Engerdal (Elvdalsvegen/Trysilvegen)
 • Fylkesveg 208 fra Midtskogsberget til Rundfloen (Rundflovegen)
 • Fylkesveg 236 fra Shellstasjonen til rundkjøringa på Vestbyvegen ("Gullvegen")
 • Fylkesveg 2160 fra Innbygda til Ulvsjøen (Vestbyvegen) 
 • Fylkesveg 2162 fra Plassen til Ljørdalen (Galåsvegen/Ljørdalsvegen)
 • Fylkesveg 2164 fra Kolos til Galåsvegen (Åsavegen)
 • Fylkesveg 2166 fra Lutufallet til svenskegrensa (Borveggvegen)Fylkesveg 2168 fra Bjønnbekkmora til svenskegrensa (Flermovegen)
 • Fylkesveg 2170 fra Støa til svenskegrensa ved Linnes (Støavegen/Skårvegen)
 • Fylkesveg 2172 fra Kilenkrysset ved Nybergsund til Bryn (Flendalsvegen)
 • Fylkesveg 2174 fra Jordet til Eltdalen (Eltdalsvegen)
 • Fylkesveg 2176 fra Engerneset til Engerdal (Sennsjøvegen)

For øvrige fylkesveger, kontakt Svevia tlf. 40 00 91 00:

 • Fylkesveg 215 fra Slettås til Åmots grense (Slettåsvegen)
 • Fylkesveg 2156 Osensjøen Øst
 • Fylkesveg 2158 Osensjøen Vest
 • Fylkesveg 2160 fra Ulvsjøen til Gjevaldshaugen (Baksjøbergsvegen)
 • Fylkesveg 2178 fra Ulvsjøen til Osensjøen Øst (Jerpenvegen)

Aktuelt

Sentrumsplanen på høring

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum, også kalt sentrumsplanen, ligger ute til offentlig ettersyn til og med 8. desember. 

Her er høringsdokumentene og høringsuttalelsene etter hvert som de kommer inn

Til bildet: Hvis politikerne går for 15 meters byggehøyde og flatt tak, åpner de for så høye bygg i Trysil sentrum. Dette er et illustrasjonsfoto for å vise proporsjonene. Det foreligger ingen planer om et slikt bygg på eiendommen.

Hva skjer i kommunen?

Politikk 

Følg med på det som skjer i lokalpolitikken. Vi legger ut møteinnkallinger med saksutredninger cirka ti dager før møtet starter.

Kommunestyre- og formannskapsmøtene kan du se direkte på kommune-TV, eller i opptak etterpå.

Følg med på høringer og benytt sjansen til å si din mening om planer og annet som kan få innvirkning på deg og ditt.

Styringsdokumentene bestemmer i stor grad utviklingen i Trysil. Sjekk hva som gjelder.

Til toppen