Lokalpolitikken i Trysil

Turid Backe-Viken, Ap og Bjarte Wigdel, H er inne i sin første periode som henholdsvis ordfører og varaordfører.

Gruppeledere er (rangert etter partistørrelsen):

 

Politiske utvalg

Her finner du møtedokumentene (sakslister og protokoller) og kontaktinformasjon til representantene i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg for drift og forvaltning - og opplysninger om andre styrer, råd, nemnder og utvalg som kommunestyret har valgt representanter til.

Kommunestyret

Trysil kommunestyre består av 25 representanter fra seks partier; Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og Rødt. Turid Backe-Viken, Ap er ordfører og Bjarte Wigdel, H varaordfører.

Formannskapet

Formannskapet har ni medlemmer; tre fra Sp, to fra Ap, to fra Høyre, én fra SV og én fra FrP.

Hovedutvalg for drift og forvaltning

Hovedutvalg for drift og forvaltning har ni medlemmer; tre fra Sp, to fra Ap, to fra H, én fra Frp og én fra R.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget består av fem medlemmer; to fra Sp og en fra hvert av partiene SV, Ap og H.

Øvrige styrer, råd, nemnder og utvalg

Til toppen