Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Lokalpolitikken i Trysil

Erik Sletten, Sp er inne i sin andre periode som ordfører i Trysil. Stine Akre, SV er inne i sin første periode som varaordfører.

Ordførerklubbe - Klikk for stort bilde Gruppeledere i kommunestyret er (rangert etter partistørrelsen):

 

Se hvem som behandler hvilke saker

Reglement for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg (PDF, 230 kB)

Politiske utvalg

Her finner du møtedokumentene og kontaktinformasjon til representantene i hhv. kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene våre.

Kommunestyret

Trysil kommunestyre består av 23 representanter fra fem partier. Erik Sletten, Sp er ordfører, og Stine Akre, SV er varaordfører. 

Formannskapet

Formannskapet har sju medlemmer: To fra Sp, to fra Ap, en fra Høyre, en fra SV og en fra FrP.

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

Hovedutvalget består av fem representanter; Sp har to, Ap to og SV en. Inger Sørensen, Sp er utvalgsleder og Marit Nyhuus, SV nestleder.

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Utvalget består av fem representanter; Sp har tre og Ap to. Bjørn Erik Støa (til høyre), Sp er leder og Hans Gunnar Solvang, Sp nestleder.

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift

Utvalget har fem representanter: Sp har to, Ap har to og Frp har én. Ole André Storsnes, Sp er utvalgsleder og Tone Merete Øvergård, Sp er nestleder.

Øvrige styrer, råd, nemnder og utvalg

Til toppen