Lokalpolitikken i Trysil

Erik Sletten, Sp er inne i sin andre periode som ordfører i Trysil. Stine Akre, SV er inne i sin første periode som varaordfører.

Ordførerklubbe - Klikk for stort bilde

 Gruppeledere i kommunestyret er (rangert etter partistørrelsen):

 

Se hvem som behandler hvilke saker

Reglement for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg (PDF, 230 kB)

Forskrift om folkevalgtes godtgjørelse, Trysil kommune

Politiske utvalg

Her finner du møtedokumentene (sakslister og protokoller) og kontaktinformasjon til representantene i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene våre - og andre styrer, råd, nemnder og utvalg som kommunestyret har nedsatt.

Kommunestyret

Trysil kommunestyre består av 23 representanter fra fem partier. Erik Sletten, Sp er ordfører, og Stine Akre, SV er varaordfører. 

Formannskapet

Formannskapet har sju medlemmer: To fra Sp, to fra Ap, en fra Høyre, en fra SV og en fra FrP.

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

Hovedutvalget består av fem representanter; Sp har to, Ap to og SV en. Inger Sørensen, Sp er utvalgsleder og Marit Nyhuus, SV nestleder.

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Utvalget består av fem representanter; Sp har tre og Ap to. Bjørn Erik Støa (til høyre), Sp er leder og Hans Gunnar Solvang, Sp nestleder.

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift

Utvalget har fem representanter: Sp har to, Ap har to og Frp har én. Ole André Storsnes, Sp er utvalgsleder og Tone Merete Øvergård, Sp er nestleder.

Øvrige styrer, råd, nemnder og utvalg

Til toppen