Høringer

Her ser du saker som ligger ute til offentlig ettersyn, plansaker det er varslet oppstart på, planvedtak med klagefrist m.m.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før vedtak fattes. 

Si din mening

Hvis du vil si din mening, er det fint om du bruker riktig elektronisk skjema. Du kan også sende en e-post til postmottak@trysil.kommune.no eller i posten til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. (Hvis det i kunngjøringa står at du skal sende innspill til andre, gjør du det i stedet.)

Gå til skjema til bruk i høringssaker

Gå til skjema for klage på planvedtak

Disse ligger ute nå:

Nye skiheiser på høring

Detaljreguleringsplan for tre nye skiheiser i Trysilfjellet ligger ute til offentlig ettersyn til 3. april.

Fulufjellet R5453 mindre endring på høring

En mindre endring av reguleringsplan Fulufjellet R5453 ligger ute på høring. Høringsfristen er 1. mars.

Vegnavn på høring

Vi skal gi navn til tre vegparseller i kommunen. Høringsfrist 13. mars 2024.

Til toppen