Høringer

Her ser du saker som ligger ute til offentlig ettersyn, plansaker det er varslet oppstart på, planvedtak med klagefrist m.m.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før vedtak fattes. 

Si din mening

Hvis du vil si din mening, er det fint om du bruker riktig elektronisk skjema. Du kan også sende en e-post til postmottak@trysil.kommune.no eller i posten til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. (Hvis det i kunngjøringa står at du skal sende innspill til andre, gjør du det i stedet.)

Gå til skjema til bruk i høringssaker

Gå til skjema for klage på planvedtak

Disse ligger ute nå:

Forslag til meddommere på høring

Valg av meddommere for perioden 2025-2028 er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 27. mai.

Vestre Trysil skole på høring

Eventuell nedleggelse av Vestre Trysil skole er ute på høring med høringsfrist 24. juni.

Til toppen