Korona

Ingen har testet positivt på korona i Trysil denne uka.
Se oppdatert koronainformasjon

Vi er snart ferdige med første dose til siste gruppe, friske i alderen 25-39 år.
Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15), Trysil.koronainfo@trysil.kommune.no
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15), koronavaksine@trysil.kommune.no

Høringer

Her ser du saker som ligger ute til offentlig ettersyn, plansaker det er varslet oppstart på, planvedtak med klagefrist m.m.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. 

Si din mening

Hvis du vil si din mening, er det fint om du bruker riktig elektronisk skjema. Du kan også sende en e-post til postmottak@trysil.kommune.no eller i posten til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. (Hvis det i kunngjøringa står at du skal sende innspill til andre, gjør du det i stedet.)

Gå til skjema til bruk i høringssaker

Gå til skjema for klage på planvedtak

Disse ligger ute nå:

Kommunedelplan for klima og energi på høring

Planforslaget har høringsfrist 15. september.

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum er lagt ut til nytt offentlig ettersyn

Sentrumsplanen har høringsfrist 15. september.

Oppstartsvarsel for Trysil-Knut Fjellsenter

Fristen for å komme med innspill er 17. august 2021.

Detaljregulering Langørvegen 12 - offentlig ettersyn

Høringsfristen er 1. september.

Detaljregulering Storvegen 49 - offentlig ettersyn

Høringsfristen er 1. september.

Kommuneplanens samfunnsdel på høring

Vi håper på stort engasjement og at mange vil la seg høre.

Til toppen