Bruk folkets spørretime i kommunestyret

Kommunestyret vil gjerne ha spørsmål til folkets spørretime. Fristen for å sende inn til kommunestyremøtet 17.  september er 3. september.

Spørsmålstegn inne i bobler med ulike farger - Klikk for stort bildeFolkets spørretime er en fin anledning for Trysils innbyggere til å stille spørsmål til politikerne.

Folkets spørretime er første sak på dagsorden i hvert kommunestyremøte unntatt i budsjettmøtene og i ekstraordinære møter. Hovedregelen er at spørsmålsstilleren selv skal lese opp spørsmålet fra talerstolen i kommunestyret. Alle kommunestyremøtene våre begynner kl. 9 og blir sendt direkte og i opptak på kommune-TV.

Ønsker engasjement

I folkets spørretime kan innbyggerne våre, unntatt kommunestyrets medlemmer, komme med innspill og spørsmål til politikerne og få oppmerksomhet rundt saker de brenner for. Hovedregelen er at det er ordføreren som skal svare på spørsmålene, men ordføreren kan overlate til andre å svare. 

Folkets spørretime er et lavterskeltilbud til innbyggerne våre.

Frist for å sende inn spørsmål

Hvis du ønsker å stille spørsmål til politikerne, er det fint om du bruker det digitale skjemaet vårt. Eventuelt kan du sende spørsmålet/innspillet ditt til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil, eller du kan levere det på servicetorget i Trysil rådhus. Fristen for å sende inn spørsmål er ti arbeidsdager før hvert kommunestyremøte. 

Sjekk kommunestyrets møtekalender

Hent digitalt innsendingsskjema for folkets spørretime

Reglementet

Kommunestyret har vedtatt dette reglementet for folkets spørretime:

 1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil en 30 minutters offentlig spørretime i møtesalen. Ordningen gjelder ikke på møter der kommunestyret behandler budsjett/handlingsplan og heller ikke på ekstraordinære møter.
 2. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller spørretimen ikke benyttes fullt ut, starter møtet med eventuelt program og behandling av saker i henhold til saksliste.
 3. Alle som er bosatt i kommunen, kan stille spørsmål til kommunestyret ved ordføreren. Ordføreren avgjør hvem som skal besvare spørsmålet. For å sikre at svareren kan gi et tilfredsstillende svar, bør spørsmålene som hovedregel være forelagt ordføreren skriftlig senest ti arbeidsdager før. Spørsmålene skal som
  hovedregel leses opp av spørsmålsstilleren i møtet.
 4. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Spørsmål som etter ordførerens oppfatning bør stilles til den kommunale administrasjonen, tas ikke opp i spørretimen, men oversendes til administrasjonen. Slike spørsmål og administrasjonens svar refereres som referatsaker i kommunestyret.
 5. Spørsmålene skal være korte. Ordføreren kan gi anledning til replikker. Spørsmål som stilles om saker som er oppført på sakslista blir avvist, men kan besvares etter at saken er behandlet.
 6. Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig umiddelbart, utsettes til neste møte.
 7. Oppstår det tvil om forståelsen av dette reglementet, avgjør ordføreren hvordan det skal tolkes. Om 1/3 av organets medlemmer ikke er enige i ordførerens avgjørelse, kan medlemmene forlange at kommunestyret avgjør saken i neste møte med spørretime.
 8. Spørsmål og svar i spørretimen skal protokolleres.
 9. Spørretimen avholdes i åpent møte, dersom ikke annet følger av taushetsplikt eller andre hensyn i henhold til lovverk.

Kontakt oss

Turid Backe-Viken
Ordfører
E-post
Telefon 99 28 00 71
Til toppen