Aktuelt

Oktober på dagsentrene

Vi har dagsentre for aldersgruppa 60+ i fem grender. Her er åpningstidene i oktober.

Ledige stillinger: renholdere

To faste stillinger; en 70 % på Innbygda skole og en 60 % på Sønsthagen og i Østmojordet barnehage. Søknadsfrist 20. oktober.

Ledig stilling: leder for tilsyn etter plan- og bygningsloven

Hel, fast stilling på bygg- og geodataavdelingen vår. Søknadsfristen er forlenget til 13. oktober.

Gratis høstferietilbud på Vitensenteret

Vitensenteret Innlandet på Gjøvik har gratis aktivitetsdager for barn i høstferien 8.-16. oktober.

Ronny – min verste fiende

Det blir standupshow med Ronny Torsteinsen lørdag  19. november kl. 21 i kulturhuset Hagelund.

Innbygda barnehage ute på høring

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har lagt detaljreguleringsplan for Innbygda barnehage ut til offentlig ettersyn.

Ledige stillinger: pedagogiske ledere

Vikariat i Jordet barnehage, vikariater i Østmojordet barnehage og fast i barnehagen i Vestre Trysil. Søknadsfrist 19. oktober.

Ledig stilling: konsulent på kommunikasjonsavdelingen

Hel, fast stilling som konsulent på servicetorget. Søknadsfrist 19. oktober.

Bli med på ALLEMED!

Sammen skal vi jobbe for at alle barn og unge i Trysil skal få bli med på minst en organisert fritidsaktivitet. Kom på ALLEMED-dugnaden vår!

Få hjertestartere i Trysil er registrert

Kun 11 hjertestartere i Trysil er registrert i Hjertestarterregisteret. Det er viktig å vite hvor slike er å finne når man trenger dem.

Til toppen