Vannmåleravlesning

Alle som fikk installert vannmåler før 2019, må lese av målerstanden to ganger i året. Frist for å melde inn forbruket første halvår 2023, er 30. juni.

Meld inn målerstanden digitalt her

Gratis møterom til utvalgte grupper

Trysil kommune har flere lokaler som lag og foreninger og noen andre grupper får låne gratis.

Sønsthagen - Klikk for stort bildePå Sønsthagen har vi tre rom som vi låner ut gratis - med tilgang til kjøkken om ønskelig. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

De som kan få låne møterom gratis, er:

  • Lag og foreninger til ikke-kommersielle møter og arrangementer
  • Ikke-kommersielle arrangementer for og/eller av barn
  • Kommunale aktører
  • Grupper som mottar voksenopplæringsmidler (de får også leie andre lokaler gratis)

Rommene det er snakk om, er kantina på Trysil ungdomsskole og flere rom på biblioteket og Sønsthagen.

Kulturhuset Hagelund

Også kulturhuset Hagelund lånes ut gratis til noen. Kriteriene er:

  • Ikke inntektsgivende aktiviteter for barn og ungdom under 18 år
  • Møter arrangert av lokale politiske partier (når møtet ikke gir arrangøren inntekter)
  • Møter arrangert av lokale fagforeninger (når møtet ikke gir arrangøren inntekter)
  • Grupper som kommer inn under voksenopplæringsloven (hvis det finnes kapasitet) 

 Eventuell leie av tekniker og lyd/lys kommer i tillegg.

Les mer om møterommene her:

Voksenopplæringsloven

Er du usikker på om ditt lag eller forening er omfattet av voksenopplæringsloven? Dette gjelder:

Ifølge voksenopplæringsloven har alle som driver kurs i regi av ett av 15 godkjente studieforbund rett til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler eller undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige. Dette gjelder på hverdager fram til kl. 21. 

I praksis betyr dette at kulturhuset kan stilles til rådighet for øvelser for kor, korps, orkester, lag og grupper som får tildelt VO-midler gjennom f.eks. Musikkens studieforbund eller ett av medlemsorganisasjonene, men bare hvis det er ledig kapasitet i kulturhuset.

Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

§ 7 Gratis bruk av undervisningslokaler
Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven. (Kapittel 2 Studieforbund - om studieforbundenes overordnede mål med å holde opplæringsaktivitet). Departementet gir nærmere forskrifter.
 
Forskriften § 10 Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler
Når det avholdes kurs med tilskudd etter kapittel 2 i forskriften, skal arrangøren ikke belastes utgifter vedrørende lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i lokalene. Første punktum gjelder kurs som avholdes på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier unntatt, og ikke varer lenger enn til kl. 21.00. For utlån ut over dette må det treffes særskilt avtale med lokaleier.
 
Lokaleier kan fastsette utfyllende regler for utlån av offentlige undervisningslokaler og -utstyr. Reglene må ikke diskriminere mellom kursarrangører, men bør kunne gi muligheter for prioritering av tiltak og grupper ut fra voksenopplæringslovens formål.
 
Det bør utarbeides en samlet utlånsplan for bruk av undervisningslokalene på grunnlag av utlysning, søknader og et avtalt låneforhold med den enkelte kursarrangør.
 
Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved overtakelsen.
 
Ved utlån av spesialrom/skoleverksteder må det avtales hensiktsmessige kontrollordninger.
 
Kursarrangør er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå vedrørende utstyr og materiell. Kursarrangøren skal sørge for at kursdeltagerne blir kjent med gjeldende bestemmelser for bruk av lokaler og utstyr.

Andre leietakere og formål

Her ser du leieprisene i alle kommunale lokaler samt Fladhagenparken og parkeringsplassen bak kulturhuset Hagelund:

Leie av kommunale lokaler og arealer - priser
Sted Pris
Kulturhuset Hagelund - inntil fire timer:
Øvinger - kun scenen (gratis for det som er omfattet av voksenopplæringsloven) 240
Kurs, møter, ikke inntektsbringende virksomhet arrangert av ideelle lag og foreninger 570
Kurs, møter, konferanser, ikke inntektsbringende virksomhet arrangert av næringsaktører 2 240
Ideelle og kulturorganisasjoner med billettsalg - + 5 % av billettsalg over kr 10 000 1 140
Kommersielle og næringsaktører med inntekter på arrangementet - + 20 % av inntekt over kr 10 000 2 240
Kulturhuset Hagelund - over fire timer - pris per dag:
Øvinger - kun scenen (gratis for det som er omfattet av voksenopplæringsloven) 460
Kurs, møter, ikke inntektsbringende virksomhet arrangert av ideelle lag og foreninger 1 140
Kurs, møter, konferanser, ikke inntektsbringende virksomhet arrangert av næringsaktører 4 480
Ideelle og kulturorganisasjoner med billettsalg - + 5 % av billettsalg over kr 10 000 (2-3 øvingsdager er inkludert i prisen) 2 300
Kommersielle og næringsaktører med inntekter på arrangementet - + 20 % av inntekt over kr 10 000 4 480
Vestibylen i kulturhuset Hagelund ideelle organisasjoner per dag 1 000
Vestibylen i kulturhuset Hagelund til kommersiell bruk per dag 2 000
Kulturhuset er gratis å leie til ikke inntektsgivende aktiviteter for barn og ungdom under 18 år, møter arrangert av lokale politiske partier (ikke inntektsgivende arrangementer), møter arrangert av lokale fagforeninger (ikke inntektsgivende arrangementer). Men ev. leie av tekniker og lyd/lys må betales.
Fladhagenparken inkludert scenen:
Ett døgn uten strøm 4 095,21
Per døgn utover ett døgn uten strøm 2 055,21
Strøm per døgn (minimumssats) 684,35
Inntil tre timer inkludert strøm 1 027,60
Gratis leie for ikke-kommersielle arrangementer for barn og unge. Men de må betale strømmen.
Parkeringsplassen bak rådhuset:
Samme priser som for Fladhagenparken
Trysil folkebibliotek - Morensalen:
Inntil fire timer 320
Gratis for kommunale aktører, grupper som mottar voksenopplæringsmidler og ikke-kommersielle arrangementer for og av barn og det frivillige kulturliv
Skolene:
Klasserom per gang/gruppe 160
Garderobe per sett/gang/gruppe 140
Gymnastikksal inkludert garderobe per gang/aktivitet 365
Gymnastikksal og andre større rom per gang/dag 300
Hallen på Jordet skole 320
Hallen og kjøkkenet på Jordet skole 600
Kantina på ungdomsskolen er gratis å leie for kommunale aktører, grupper som mottar VO-midler og ikke-kommersielle arrangementer for og av barn og frivillige foreninger.
Barnehagene:
Per dag/gang 350
Sønsthagen:
Stua uten kjøkken på kveld 300
Stua med kjøkken på dag og kveld 570
Svømmebasseng per kveld/gruppe (maks 20 personer i en time) 811
Det er gratis å leie rom (ikke bassenget) på Sønsthagen for kommunale aktører, grupper som mottar VO-midler og ikke-kommersielle arrangementer for og av barn og frivillige foreninger.
Arbeidsstua på sykehjemmet 450
Til toppen