Meld fra om feil

Her er et skjema kan du bruke hvis du vil varsle kommunen om feil eller mangler du har oppdaget.

Eget skjema for gatelys

Skal du melde inn feil på gatelys, ber vi om at du gjør det via publikumsportalen for gatelys. Der ser du status på gatelysene som Trysil kommune eier.

  • Grønne lyspærer betyr at de lyser etter det vi vet.
  • Hvis det ligger ei blå lyspære over den grønne, betyr det at pæra er mørk og at feilen er registrert hos oss.
  • Spørsmålstegn betyr at annen feil er registrert.
  • Når du klikker på blå lyspærer eller spørsmålstegn, får du opplysninger om når feilen er registrert, status og når den er planlagt utbedret (eller om tiden for det ikke er fastsatt).

Hvis ei pære er grønn på kartet, men du vet at det er noe feil med den, kan du melde inn feilen direkte i kartløsninga:

  • Klikk på den aktuelle pæra.
  • Klikk på Meld inn feil på objektet.
  • Fyll i skjemaet.
  • Klikk på Send inn.

Gå til publikumsportalen for gatelys

Aktuelt

Hva skjer i kommunen?

Politikk 

Følg med på det som skjer i lokalpolitikken. Vi legger ut møteinnkallinger med saksutredninger cirka ti dager før møtet starter.

Kommunestyre- og formannskapsmøtene kan du se direkte på kommune-TV, eller i opptak etterpå.

Følg med på høringer og benytt sjansen til å si din mening om planer og annet som kan få innvirkning på deg og ditt.

Styringsdokumentene bestemmer i stor grad utviklingen i Trysil. Sjekk hva som gjelder.

Til toppen