Tilgjengelighet

Vi ønsker at innholdet på www.trysil.kommune.no skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Over en million nordmenn har problemer med å bruke digitale tjenester på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det kan for eksempel være nedsatt syn eller hørsel, lesevansker eller fysiske utfordringer som gjør det vanskelig å navigere med musepeker.  

Målet med universell utforming innen IKT er å utforme digitale tjenester på en slik måte at så mange som mulig skal kunne ta i bruk tjenesten, uavhengig av funksjonsevne. 

Alle offentlige virksomheter må ha fylt inn og publisert en tilgjengelighetserklæring som skal oppdateres minst en gang i året.

Kjente feil

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på trysil.kommune.no skal være universelt utformet, finnes det nok noen mangler dessverre:

  • PDF-dokumenter og andre dokumenter kan ha mangler med hensyn til formatering, struktur og bilder/illustrasjoner. Vi jobber med å gjøre egne dokumenter uu-tilpasset, men har dessverre ikke kapasitet til å gjøre om eksterne dokumenter vi får til publisering.
  • Kart på trysil.kommune.no er tredjepartsløsninger og kan være mangelfulle med hensyn til universell utforming.
  • Skjemaer fra tredjepartsløsninger kan inneholde feil med hensyn til universell utforming.
  • Vi skal legge inn alternativ tekst på alle bilder og lenker som vi publiserer selv. Hvis det mangler, er det en ren glipp. Da vil vi gjerne ha beskjed, slik at vi får rettet feilen.

Finner du brudd på reglene hos oss?

Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av hjemmesida vår? Eller trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet? Eller har du innspill til hva og hvordan vi kan forbedre innhold på hjemmesida vår? 

Kontakt oss på telefon 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 10-15, eller send en e-post til postmottak@trysil.kommune.no.

Se tilgjengelighetserklæringen for www.trysil.kommune.no

Se retningslinjer for tilgjengelig webinnhold

Vil du klage inn brudd på regelverket?

Det er Diskrimineringsnemnda som behandler klager om brudd på dette regelverket og klager på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.

Se Diskrimineringsnemdas informasjon om hvordan du klager

Til toppen