Beredskap

I tråd med Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) har Trysil kommune en beredskapsplan.

Beredskapsplanen er basert på en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse som blant annet inneholder temaer som

 • storbrann
 • radioaktivt nedfall
 • epidemier og smittevern
 • brudd i elektrisitetsforsyning
 • ikke tilgang til dataprogram eller telenett
 • svikt eller brudd i leveranse av rent drikkevann
 • skogbrann
 • flom
 • tilstrømming av mennesker til Trysil grunnet nasjonale eller internasjonale hendelser

Beredskapsplanen oppfyller kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt og inneholder bl.a. plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt og kommunikasjonsplan.

Kriseledelsen

Kommunens faste kriseledelse består av ordføreren, kommunedirektøren, beredskapskoordinatoren,  kommuneoverlegen, kommunalsjefene og lederen for kommunikasjonsavdelingen.

Kriseledelsen blir ofte utvidet, med hvem avhenger av type hendelse.

Når kriseledelsen samles kalles det å sette stab. Det skjer med bakgrunn i mottatt melding om enten:

 • en alvorlig hendelse som har oppstått (f.eks. en større skogbrann)
 • en varslet kommende hendelse/situasjon som vil påvirke samfunnet (f.eks. flom)
 • eller pågående hendelser med behov for intern koordinering (f.eks. en pandemi)

Kriseledelsen skal på bakgrunn av fakta iverksette og koordinere tiltak for å enten forebygge hendelsen eller dempe hendelsens konsekvenser.

Kriseledelsen rapporterer til andre myndigheter -som oftest Statsforvalteren i Innlandet - og vurderer med utgangspunkt i evaluering om planverket bør endres.

De fleste meldinger til kriseledelsen kommer enten i linja fra egen organisasjon, fra nødetatene eller fra Statsforvalteren.

Kommunens beredskapstelefon: 91 81 45 15

Til toppen