Aktuelt

Næringsavdelingen besøker serveringsbedrifter

Nå har de besøkt Marielle’s Snackbar.

Vi har boligkontor

16. februar åpnet Trysil kommune boligkontor på Nav i Korsbergsvegen 2.

Bra møte med statsråd Sandra Borch

Ordføreren har hatt møte med landbruks- og matministeren.

Trysil kommune garanterer læreplass

Trysil kommune garanterer læreplass til alle tryslinger som velger yrkesfag på videregående skole.

Sykehjemsbeboere sykler verden rundt

Det var ordentlig fest på Trysil sykehjem da de tok i bruk det nye sykkeltilbudet sitt.

Snødeponi i Høgåsen masseuttak

Høgåsen AS har fått kommunens tillatelse til å lagre snø i masseuttaket sitt mellom Innbygda og Jordet.

Babybading på Sønsthagen

Gratis tilbud til friske 3-12 måneder gamle barn og deres foreldre eller andre omsorgspersoner.

Godt år på biblioteket

Også i koronaåret 2021 var det dølle aktiviteten på Trysil folkebibliotek.

Finansministeren på besøk i Trysil

Finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum har hatt dialogmøte med skjenke- og serveringsnæringen.

Brev til statsråden om forvaltning av ulv og rovdyr

Politikerne i Trysil har sendt brev til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Til toppen