Vannmåleravlesning

Alle som fikk installert vannmåler før 2019, må lese av målerstanden to ganger i året. Frist for å melde inn forbruket første halvår 2023, er 30. juni.

Meld inn målerstanden digitalt her

For ansatte

Disse lenkene krever pålogging:

Åpne kommunal e-post
(gjelder kun de som har fått tilgang til det gjennom en egen lisens)

Åpne Visma HRM
(registrer fravær og ferie, lever overtid og reiseregninger m.m.)

For å se kommunens intranett, må du være pålogget i citrix. Adressen er http://intranett.trysil.kommune.no.

Det må du også for å komme inn i kvalitetssystemet, https://handbok.trysil.kommune.no.

Disse krever ikke pålogging, men kan bare åpnes på kommunens nett:

Gå til helpdesken 
(virker kun på kommunens nett, i eller utenfor citrix)

Gå til fjernsupport 
(skal åpnes lokalt på pc-en, dvs. utenfor citrix)

Til toppen