Studiereise til Zermatt og Chamonix

SITE 3-prosjektet har vært på studiereise til to verdensledende helårsdestinasjoner - Zermatt og Chamonix i Alpene.

Bildeglimt fra studietur - Klikk for stort bildeSpektakulær utsikt. Frida Liljequist, Malung-Sälen kommune

SITE samarbeidet består av kommunene Engerdal, Älvdalen, Trysil og Malung-Sälen.

Fra Trysil kommune deltok ordfører Erik Sletten, kommunedirektør Jan Sævig, næringssjef Marie Bohman Låte og næringsrådgiver Bjørn Olsen. I tillegg deltok også leder i sekretariatet for Grensekomiteen Innlandet-Dalarna Gro Svarstad og daglig leder i Destinasjon Trysil SA Ida Dyreng.

Bærekraft og mobilitet

Formålet med studiereisen var blant annet å studere hvordan verdensdestinasjoner i Europa jobber med bærekraft og mobilitet. SITE kommunene fikk møte destinasjonssjefene og andre representanter for destinasjonene Zermatt og Chamonix, og de fortalte hvordan dem gjennom flere år har jobbet med både mobilitet og bærekraft.

Temaer

Noen av temaene på turen var mobilitet, helårsdrift, utfordringer med kompetanseforsyning, avfall og gjenvinning. Det jobbes også med nye besøksstrategier der destinasjonene ut fra et mer bærekraftig perspektiv ønsker at de besøkende blant annet skal bli lenger på reisemålet.

- Det er en tankevekker at Chamonix som reisemål nå endrer sin strategi og ønsker å gå ned i antall besøkende, samtidig som de ønsker å veksle mer over på målgruppen som er opptatt av fjellene og som bruker de på en mer bærekraftig måte, sier Marie.

Om turen

Næringssjefen forteller dette om turen:

Zermatt har en verdensattraksjon i fjellet Matterhorn (4 478 moh) som tårner over de grønne fjellsidene der sauerasen blacknose sheep beiter. Destinasjonen har gjennom mange år arbeidet med mobilitet og bærekraft og det har gitt resultater.

Vi kommer inn til Zermatt med minibuss og bytter til en liten elbuss i en omstigningsterminal. Inne i sentrum får ingen vanlige biler kjøre - det er kun disse elbussene som er lov og som står for all vare- og persontransport. Til og med politibilen er en elbuss. Besøkende går til fots i sentrum og med gondolbaner tar besøkende seg opp i fjellsidene. Det finnes også tog som frakter besøkende opp i fjellene for en spektakulær utsikt til Matterhorn.

I løpet av de to dagene i Zermatt fikk vi blant annet en omvisning på en avfallsstasjon der selve sorteringsbeholderen er kamuflert i tre og stein  og dermed går i et med omgivelsene. Her kan innbyggerne selv levere og sortere avfall, men noe blir også hentet hjemme hos innbyggerne med elbusser. Alle restauranter er også pliktig til å ta imot matavfall fra privatpersoner. Zermatt fokuserer på kretsløp og har etablert et biogassanlegg der matavfallet så blir brukt til å produsere elektrisitet til cirka 350 husholdninger.

Etter to overnattinger er vi på vei videre til Chamonix. Også denne destinasjon har et fjell som er høyere enn mange andre, nemlig Mont Blanc (4 809 moh). Også her går det kabinbaner og tog høyt opp for å beskue utsikt og fjelltopper.

Vi besøkte isbreen Mer de glace på Montenvers. Breen smelter år for år, og dette skjer raskt. Heisselskapet arbeider for et bærekraftig opplegg rundt besøksstedet der man kan komme helt ned til breen og til og med gå inn i den. På breen kjører også ivrige skikjørere den berømte off-piste turen Vallee Blanc. Vår guide fortalte at klimaforandringene merkes veldig tydelig og beregninger viser at det en dag ikke vil være mulig å stå på ski på breen helt ned til Chamonix der turen avsluttes nå i dag. Nicolas Durochat, turistsjef i Chamonix samt Hervé Villard og miljø- og bærekraftsansvarlig, forteller at de har stort fokus på transporten som utgjør det største klimaavtrykket til besøkende. Her i dalen tilbys alle besøkende gratis kollektivtrafikk for å redusere klimaavtrykket.

Vegen videre

SITE samarbeidet har pågått i mange år og er nå i den siste prosjektperioden som jobber med å utvikle en bærekraftig verdens destinasjon som består av Trysil - Engerdal - Idre og Sälen. Dette er Nordeuropas største friluftsområde med et enormt potensiale for videreutvikling innen blant annet områdene bærekraft, internasjonalisering og mobilitet.

Bildeglimt fra studieturen

Til toppen