Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

Aktuelt

Møte i kommunestyret 27. april 2021

Opptaket fra kommunestyremøtet 27. april er ferdig redigert og tilgjengelig på kommune-TV.

Møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 21. april 2021

Opptaket fra hovedutvalgsmøtet 21. april er ferdig redigert og tilgjengelig på kommune-TV.

Bussbillett på SMS

Du kan kjøpe bussbillett på Innlandstrafikks busser på SMS.

Velkommen på fredagsbingo

Aktivitør Marielle Heien ønsker alle over 60 år velkommen på fredagsbingo på sykehjemmet.

Renoverte garderober på Sønsthagen

Garderobene ved bassenget på Sønsthagen fikk våren 2021 en ansiktsløftning verdt drøyt 1,1 million kroner.

Telenor om kobbernettet

Telenor har vært på Trysil-besøk og blant annet orientert om endret tidspunkt for nedlegging av kobbernettet.

Nysted-unger gledet gamle

I dag har fem unger fra Nysted barnehage gledet beboere på sykehjemmet med sang og tegninger.

Bredbånd til alle i løpet av 2022

Siste etappe av bredbåndutbygginga er noe forsinket, men alle får i løpet av 2022, melder Telenor.

Møte i formannskapet 13.4.2021

Opptaket fra formannskapsmøtet 13. april er ferdig redigert og tilgjengelig på kommune-TV.

Anno museum har overtatt Trysil skimuseum

Overtakelsen ble høytidelig markert i Gammelskula.

Til toppen