Aktuelt

Næringsavdelingen besøker serveringsbedrifter

Nå har de besøkt Marielle’s Snackbar.

Vi har boligkontor

16. februar åpnet Trysil kommune boligkontor på Nav i Korsbergsvegen 2.

Legesenteret skriver ut koronasertifikat

Ikke-digitale tryslinger og andre få koronasertifikat på papir på Trysil legesenter. Sjekk hva som skal til.

Bra møte med statsråd Sandra Borch

Ordføreren har hatt møte med landbruks- og matministeren.

Trysil kommune garanterer læreplass

Trysil kommune garanterer læreplass til alle tryslinger som velger yrkesfag på videregående skole.

Møte i formannskapet 1.2.2022

Politikerne i formannskapet var uenige om hvorvidt det var riktig at kommunene skulle uttale seg om Innlandets framtid før folkeavstemminga.

Bli med på Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid!

Sykehjemsbeboere sykler verden rundt

Det var ordentlig fest på Trysil sykehjem da de tok i bruk det nye sykkeltilbudet sitt.

Snødeponi i Høgåsen masseuttak

Høgåsen AS har fått kommunens tillatelse til å lagre snø i masseuttaket sitt mellom Innbygda og Jordet.

Babybading på Sønsthagen

Gratis tilbud til friske 3-12 måneder gamle barn og deres foreldre eller andre omsorgspersoner.

Til toppen