Aktuelt

Møte i kommunestyret 22. juni 2021

Opptaket fra kommunestyremøtet 22. juni er ferdig redigert og tilgjengelig på kommune-TV.

Aktivitetsdag på voksenopplæringa

Elever og lærere koste seg på aktivitetsdagen på tampen av skoleåret.

Møte i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

Opptaket fra hovedutvalgsmøtet 17. juni er ferdig redigert og tilgjengelig på kommune-TV.

Nye aktivitetstilbud i sentrum

Nå kommer det nye aktivitetsapparater i Trysil sentrum.

Møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 16.6.2021

Opptaket fra hovedutvalgsmøtet 16. juni er ferdig redigert og tilgjengelig på kommune-TV.

Grensevilt 2 er i gang

Grensevilt 2 har fått 7 millioner kroner til et to-årig prosjekt. Trysil er med.

Sommeravslutning på bygdetunet

Hovedutvalg for oppvekst og kultur avrundet sommermøtet sitt med befaring på Trysil bygdetun.

499 100 idrettsfond-kroner er fordelt

Fem søkere har fått tilskudd fra idrettsfondet 2021.

Møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur 15. juni 2021

Opptaket fra hovedutvalgsmøtet er ferdig redigert og tilgjengelig på kommune-TV.

160 000 kroner til kulturlivet

22 lag og foreninger har fått driftstilskudd fra kommunen i år.

Til toppen