Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Boplikt

Det er boplikt på bebygd eiendom med mer enn 35 dekar fulldyrket og overflatedyrket jord eller mer enn 500 dekar produktiv skog.

Se konsesjonsloven §§ 5 og 6

Kontakt oss

Morten Olesen Lutnæs
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 975
Monica Kilde
Landbruksveileder
E-post
Telefon 474 72 974
Marianne Olsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 976
Til toppen