Erverv av landbrukseiendom

Konsesjon og eiendom

For landbrukseiendommer finnes det mange regler du må forholde deg til, og plikter du må følge. Her finner du spørsmål, svar og søknadsskjemaer.

Til toppen