Konsesjon

Om du kjøper eller overtar bebygd eiendom som er større enn 100 dekar eller har mer enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, må du som hovedregel søke kommunen eiendommen ligger i, om konsesjon.

Nyttige lenker:

Konsesjonsloven

Forskrift om konsesjonsfrihet mv.

Kontakt oss

Monica Kilde
Landbruksveileder jord
E-post
Telefon 474 72 974
Marianne Olsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 976
Morten Olesen Lutnæs
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 975
Til toppen