Landbruk

Landbruksavdelingen

Landbruksavdelingen har ansvar for offentlig forvaltning av jord- og skogbruk i kommunen. 

Vi er i dag fire heltidsansatte; landbrukssjef, skogbrukssjef, landbruksveileder skog og landbruksveileder jord.

Vi hjelper deg med spørsmål knyttet til næringen, det være seg skog eller jordbruk. Vi behandler også forskjellige tilskuddsordninger og har pålagte forvaltningsoppgaver.

Til toppen