Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Alle grenseovergangene til Norge er åpne, men noen reisende skal fortsatt teste seg og gå i karantene.
Klikk her og se om du er en av dem.

Some travellers to Norway still have to take a test for the coronavirus upon arrival and enter a travel quarantine.
Qlick here to find out if you are one of them.

Landbruk

Landbruksavdelingen

Landbruksavdelingen har ansvar for offentlig forvaltning av jord- og skogbruk i kommunen. 

Vi er i dag fire heltidsansatte; landbrukssjef, skogbrukssjef, landbruksveileder skog og landbruksveileder jord.

Vi hjelper deg med spørsmål knyttet til næringen, det være seg skog eller jordbruk. Vi behandler også forskjellige tilskuddsordninger og har pålagte forvaltningsoppgaver.

Til toppen