Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Landbruk

Landbruksavdelingen

Landbruksavdelingen har ansvar for offentlig forvaltning av jord- og skogbruk i kommunen. 

Vi er i dag fire ansatte (3,8 årsverk); landbrukssjef, skogbrukssjef, landbruksveileder skog og landbruksveileder jord.

Vi hjelper deg med spørsmål knyttet til næringen, det være seg skog eller jordbruk. Vi behandler også forskjellige tilskuddsordninger og har pålagte forvaltningsoppgaver.

 

Til toppen