Korona

Ingen har testet positivt på korona i Trysil denne uka.
Se oppdatert koronainformasjon

Vi er snart ferdige med første dose til siste gruppe, friske i alderen 25-39 år.
Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15), Trysil.koronainfo@trysil.kommune.no
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15), koronavaksine@trysil.kommune.no

Landbruk

Landbruksavdelingen

Landbruksavdelingen har ansvar for offentlig forvaltning av jord- og skogbruk i kommunen. 

Vi er i dag fire ansatte (3,8 årsverk); landbrukssjef, skogbrukssjef, landbruksveileder skog og landbruksveileder jord.

Vi hjelper deg med spørsmål knyttet til næringen, det være seg skog eller jordbruk. Vi behandler også forskjellige tilskuddsordninger og har pålagte forvaltningsoppgaver.

 

Til toppen