Vannmåleravlesning

Alle som fikk installert vannmåler før 2019, må lese av målerstanden to ganger i året. Frist for å melde inn forbruket første halvår 2023, er 30. juni.

Meld inn målerstanden digitalt her

Landbruk

Landbruksavdelingen

Landbruksavdelingen har ansvar for offentlig forvaltning av jord- og skogbruk i kommunen. 

Vi er i dag fire heltidsansatte; landbrukssjef, skogbrukssjef, landbruksveileder skog og landbruksveileder jord.

Vi hjelper deg med spørsmål knyttet til næringen, det være seg skog eller jordbruk. Vi behandler også forskjellige tilskuddsordninger og har pålagte forvaltningsoppgaver.

Til toppen