Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Driveplikt

Det er driveplikt på alt jordbruksareal med fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite, uavhengig av hvor stort eller lite arealet er.

Les mer på Landbruksdirektoratets sider

Se jordlova § 8 og 8 a

Kontakt oss

Marianne Olsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 976
Monica Kilde
Landbruksveileder
E-post
Telefon 474 72 974
Til toppen