Omsorgsbolig og trygdebolig

Alle boligene som Trysil kommune eier, kalles kommunal bolig og administreres av boligkontoret på Nav.

Kommunale boliger er ikke bemannet, men beboere som har behov for det, vil få hjemmetjenester på linje med andre hjemmeboende. 

Noen av de kommunale boligene i Innbygda  er forbeholdt brukere innen psykisk helse, og noen er forbeholdt utviklingshemmede (Bergetunet og Hagebæk som er døgnbemannet).

Kontakt boligkontoret for mer informasjon

Til toppen