Botilbud

Botilbud

Folk som ikke kan bo hjemme lenger, kan søke kommunen om leilighet i bofellesskap med bemanning, omsorgsbolig eller trygdebolig eller sykehjemsplass.

Vi har 63 omsorgs- og trygdeboliger flere steder i sentrum. Noen av dem er forbeholdt funksjonshemmede (bofellesskapene på Bergetunet og Hagebæk) og brukere innen psykisk helse.

Bofellesskapene på Hagebæk og Bergetunet har døgnbemanning.

Bofellesskapet på Østhagen er bemannet på dagtid.

Vi har også fem trygdeboliger i hver av grendene i Jordet, Søre Osen, Tørberget, Ljørdalen og Østby.

Beboerne i omsorgs- og trygdeboligene kan søke om hjemmetjenester på linje med andre hjemmeboende.

Til toppen