Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Botilbud

Folk som ikke kan bo hjemme lenger, kan søke kommunen om leilighet i bofellesskap med bemanning, omsorgsbolig eller trygdebolig eller sykehjemsplass.

Omsorgsboliger

Vi har 63 omsorgs- og trygdeboliger flere steder i sentrum. Noen av dem er forbeholdt funksjonshemmede og brukere innen psykisk helse.

Vi har også fem trygdeboliger i hver av grendene i Jordet, Søre Osen, Tørberget, Ljørdalen og Østby. 

Beboerne i omsorgs- og trygdeboligene kan søke om hjemmetjenester på linje med andre hjemmeboende. 

Bemannet

Bofellesskapene for funksjonshemmede har døgnbemanning. 
Bofellesskapet på Østhagen har fast bemanning på dag.

Søk om plass på Østhagen

Søk om plass i omsorgs- eller trygdebolig

Kontakt oss

Ingunn Tremoen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 477 79 970
Gry Lans
Saksbehandler
E-post
Telefon 456 37 526
Terese Holen Nyhus
Saksbehandler
E-post
Telefon 404 48 713
Lise Andersson
Saksbehandler
E-post
Telefon 458 72 499
Til toppen