Kontrollutvalget

Kontrollutvalget består av fem medlemmer; to fra Sp og en fra hvert av partiene SV, Ap og H.

Portrettbilde av Marit Nyhuus - Klikk for stort bildeMarit Nyhuus, SV leder kontrollutvalget i Trysil 2023-2027. Ramona Nordnes, Trysil kommune

Medlemmene er:

  • Leder Marit Nyhuus, SV
  • Nestleder Hans Gunnar Solvang, Sp
  • Per Gunnar Stensvaag, Sp
  • Gry Vanja Eriksen, Ap
  • Emilie Ree Olaisen, H


Ifølge kommuneloven skal kontrollutvalget påse at: 

  1. kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
  2. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  3. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i
  4. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
  5. vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.


Les mer om kontrollutvalgets oppgaver i forskrift på lovdata.no

Kontrollutvalgets sekretariat er lagt til Konsek Øst IKS. Møtedokumenter med mer finner du på deres sider.

Gå til kontrollutvalgets hjemmeside på konsek-ost.no

Til toppen