Skjæraasendagene - kulturfest i Trysil 30. september-8. oktober

Statue av Einar Skjæraasen på Prestgardsjordet i Trysil sentrum - Klikk for stort bilde

I helga:

 • Lørdag kl. 11: Åpning av Espen Eiborgs utstilling i Galleri Vågal
 • Lørdag kl. 13: Ordfører åpner Skjæraasendagene og Frode Normans utstilling Du ska itte trø i Morensalen på biblioteket.
 • Lørdag kl. 19: Hold kjeft, det er Ibsen! Standup-monolog med Liv Gulbrandsen i kulturhuset Hagelund
 • Søndag kl. 17: Gratis kino - Løvenes Konge
 • Søndag kl. 19.30: Gratis kino - Bodies Bodies Bodies

Se hele programmet for Skjæraasendagene - kulturfest i Trysil

Øvrige styrer, råd, nemnder og utvalg

Kontrollutvalget

Gå til kontrollutvalgets sider fra og med mars 2021

(Møteplan 2023: 15. februar, 24. mai, 14. juni, 6. september, 18. oktober og 29. november. Møtene holdes i Trysil rådhus og begynner kl. 9.)

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Ungdomsrådet

Sakkyndig nemnd

Klagenemnd for eiendomsskatt

Klagenemnd for fondsstyresaker

Nemnda har ikke hatt noe møte de siste par årene. Bjørn Karlsen, Stein Bogsveen og Maria Buflod Rydje sitter i nemnda. Karlsen er leder. 

Klagenemnd iht. delegeringsreglement

Arbeidsmiljøutvalget

Partssammensatt utvalg

Valgstyret

Styre i Trysil kommuneskoger KF

 • Leder Børre Rogstadkjærnet
 • Nestleder Marit Astrup
 • Trygve Øvergård
 • Silje Moren
 • En ansattrepresentant

Styre for Skjæraasenprisen

Amund Sand Semmingsen (familiens representant)
Ordfører Erik Sletten
Kultursjef Anne N. Sætre
Politiker Bjørn Erik Støa
Politiker Malin Skålholt Åkesson

Kirkelig fellesråd

Kommunestyret velger en representant med vara. I 2019-2023 er det Anders Nyhuus med Oddmund Myhr som vara. Kirkelig fellesråd består av:

 • Marianne Fjelltveit (Søre Trysil, leder)
 • Ole Martin Norderhaug (Tørberget, nestleder)
 • Håvard Lepperød (Trysil)
 • Vera K L Nordhagen (Nordre Trysil)
 • Øyvind Larsen (Søre Osen)
 • Hilde Vikan Floden (Ljørdalen)
 • Siv Rønningen (Østby)
 • Anders Nyhuus (kommunens representant)
 • Ole Kristian Bonden (prost Sør-Østerdal prostiet)
 • Marion Olsen (kirkeverge og sekretær)

Femund-/Trysilvassdraget fiskefond

Ole André Storsnes er Trysil kommunes representant med Ida Nymoen som vara. Styret består av:

 • Leder Jon Inge Tollefsen fra Engerdal kommune
 • Nestleder Jo Gaute Åsgård fra Engerdal kommune
 • Ole André Storsnes fra Trysil kommune
 • Håkan Husfloen fra Femund Jeger- og Fiskerforening
 • Runa Skyrud fra Trysil Elvelag

Osensjøen fiskefond

 • Leder Per Hagebakken med Øivind Larsen som personlig vara
 • Ruth Norderhaug Hammer med Desiree Masayon Kristiansen som personlig vara
 • Jesper Nohr med John Hammer som personlig vara
 • Veronica Bagsjøberget Aaneby med Ola Engen som personlig vara

Kulturstiftelsen Kanalen

Kommunestyret velger en representant med vara. I 2019-2023 er det Trond Østby med Eva Løken som vara. Styret består av:

 • Leder Trond Østby
 • Per Jon Stengrundet
 • Bjørn Vidar Teppen
 • Sven Pettersen
 • Anne Nylund

Nasjonalparkstyre for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat

Trysil kommunes representanter er ordfører og Elisabeth Sakrisson med hhv. Ole André Storsnes og Stine Akre som personlige vara. Ordfører er styrets leder. I tillegg sitter Anne Elisabeth Thoresen fra Innlandet fylkeskommune i styret. Hennes vara er Bjørnar Tollan Jordet.

Representanter til Utmarkskommunenes sammenslutning (USS)

 • Ordfører med varaordfører som personlig vara
 • Ole André Storsnes med Inger Sørensen som personlig vara
 • Øivind Løken med Bjørn Tore Bækken som personlig vara
 • Kirsten Winge med Jon Tore Knoff som personlig vara
 • Linn Rundfloen med Liz Bjørseth som personlig vara

Representanter til Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

 • Ordfører med varaordfører som personlig vara
 • Ole André Storsnes med Inger Sørensen som personlig vara
 • Øivind Løken med Bjørn Tore Bækken som personlig vara
 • Kirsten Winge med Jon Tore Knoff som personlig vara
 • Linn Rundfloen med Liz Bjørseth som personlig vara

Regionrådet for Sør-Østerdal

Trysils representanter er:

 • Ordfører med Ole André Storsnes som personlig vara
 • Varaordfører med Inger Sørensen som personlig vara
 • Turid Backe-Viken med Anders Nyhuus som personlig vara

Barnerepresentant etter plan- og bygningsloven

Fagleder for barne- og ungdomsarbeid med kultursjefen som vara

Forhandlingsutvalg

 • Ordfører med Ole André Storsnes som personlig vara
 • Varaordfører med Inger Sørensen som personlig vara
 • Turid Backe-Viken med Linn Rundfloen som personlig vara

Byggekomite

 • Leder Hans Gunnar Solvang med Per Gjermund Talaasen som personlig vara
 • Nestleder Einar Hyllvang med Steinar Larsen Eriksson som personlig vara
 • Marit Nyhuus med Bjørg-Edith Enger som personlig vara

Representantskapet i Revisjon Øst IKS

Ordfører er Trysils representant med varaordfører som vara.

Representantskapet i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR)

Ordfører og Liz Bjørseth er Trysils representanter med hhv. varaordfører og Terje Stenseth som personlige vara.

Representantskapet i Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS (SØIR)

Ordfører, varaordfører og Einar Hyllvang er Trysils representanter med hhv. Ole André Storsnes, Henrik Skogstad og Liz Bjørseth som personlige vara.

Stiftelsen Fredheim

Trysils representant er lederen i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial med nestlederen som vara.

Til toppen