Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Alle grenseovergangene til Norge er åpne, men noen reisende skal fortsatt teste seg og gå i karantene.
Klikk her og se om du er en av dem.

Some travellers to Norway still have to take a test for the coronavirus upon arrival and enter a travel quarantine.
Qlick here to find out if you are one of them.

Kommunestyret

Trysil kommunestyre består av 23 representanter fra fem partier. Erik Sletten, Sp er ordfører, og Stine Akre, SV er varaordfører. 

Stine Akre og Erik Sletten - Klikk for stort bildeVaraordfører Stine Akre og ordfører Erik Sletten Grete Myrvold Rydje, Trysil kmmune
Senterpartiet har ti representanter, Arbeiderpartiet åtte, Høyre tre, Sosialistisk Venstreparti én og Fremskrittspartiet én. 

Gruppeledere er henholdsvis Ole André Storsnes, Even Eriksen, Anders Nyhuus, Stine Akre og Per Johnny Talaasen.

Kommune-TV

Kommunestyremøtene sendes direkte på kommune-TV. Bruk en annen nettleser enn Internet Explorer, f.eks. Google Chrome eller Firefox. Opptaket fra møtet blir redigert og publisert på nytt etter møtet, slik at det er tilgjengelig også i ettertid.

Valgteknisk samarbeid

Sp, SV og Frp inngikk et valgteknisk samarbeid etter valget i 2019. For det fikk Sp ordføreren, alle lederne og to av tre nestledere i hovedutvalgene. SV fikk varaordføreren, plass i formannskapet og nestlederen i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial. FrP fikk plass i formannskapet og i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift. 

Ap og H

Ap har to plasser i formannskapet og to i hvert av hovedutvalgene. H har en plass i formannskapet.

Gå til kommune-TV 

Til toppen