Kommunestyret

Trysil kommunestyre består av 23 representanter fra fem partier. Erik Sletten, Sp er ordfører, og Stine Akre, SV er varaordfører. 

Stine Akre og Erik Sletten - Klikk for stort bildeVaraordfører Stine Akre og ordfører Erik Sletten Grete Myrvold Rydje, Trysil kmmune Senterpartiet har ti representanter, Arbeiderpartiet åtte, Høyre tre, Sosialistisk Venstreparti én og Fremskrittspartiet én. 

Gruppeledere er henholdsvis Ole André Storsnes, Turid Backe-Viken, Anders Nyhuus, Stine Akre og Per Johnny Talaasen.

Kommune-TV

Kommunestyremøtene sendes direkte på kommune-TV. Bruk en annen nettleser enn Internet Explorer, f.eks. Google Chrome eller Firefox. Opptaket fra møtet blir redigert og publisert på nytt etter møtet, slik at det er tilgjengelig også i ettertid.

Valgteknisk samarbeid

Sp, SV og Frp inngikk et valgteknisk samarbeid etter valget i 2019. For det fikk Sp ordføreren, alle lederne og to av tre nestledere i hovedutvalgene. SV fikk varaordføreren, plass i formannskapet og nestlederen i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial. FrP fikk plass i formannskapet og i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift. 

Ap og H

Ap har to plasser i formannskapet og to i hvert av hovedutvalgene. H har en plass i formannskapet.

Gå til kommune-TV 

Til toppen