Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2021-2033

Vedtatt av kommunestyret 23.2.2021

Innholdsfortegnelse

 1. Forord
 2. Del 1 Handlingsplan
  1. 1 Bakgrunn og definisjoner
   1. 1.1 Planbeskrivelse
   2. 1.2 Planprosessen
   3. 1.3 Klargjøring av begreper
  2. 2 Planens visjon
   1. 2.1 Hovedmål
   2. 2.2 Delmål
   3. 2.3 Tiltak
   4. 2.4 Satsingsområder
   5. 2.5 Prioritering av anlegg for spillemidler
   6. 2.6 Uprioritert anleggsoversikt
 3. Del 2 Bakgrunnsmateriale
  1. 3 Generelle utviklingstrekk i samfunnet
   1. 3.1 Utviklingstrekk hos barn og ungdom
   2. 3.2 Jenter med minoritetsbakgrunn og deltakelse i idrett
   3. 3.3 Utviklingstrekk hos voksne og eldre
  2. 4 Sentrale planer
   1. 4.1 Statlig idrettspolitikk
   2. 4.2 Kulturdepartementets ansvar
   3. 4.3 Statlig friluftspolitikk
   4. 4.4 Statlig helsepolitikk
   5. 4.5 Norges idrettsforbund
   6. 4.6 Fylkeskommunale planer
  3. 5 Kommunale planer og prosjekt
   1. 5.1 Kommuneplan for Trysil (2009-2020)
   2. 5.2 Kommuneplanens arealdel 2014-2025
   3. 5.3 Kommunedelplan kultur 2014-2024
   4. 5.4 Kommunens oppvekstmodell
  4. 6 Trysil i dag - utviklingstrekk
   1. 6.1 Demografisk utvikling
   2. 6.2 Kommunal økonomi
   3. 6.3 Folkehelse
   4. 6.4 Frivillighetssentralen
  5. 7 Idrettens plass i dagens Trysilsamfunn
   1. 7.1 Idrettslagene
   2. 7.2 Skytterlagene
   3. 7.3 Idrettsanlegg/skytebaner
   4. 7.4 Økonomiske støtteordninger til idretten
    1. 7.4.1 Statlig støtte til aktivitet og drift
    2. 7.4.2 Kommunalt tilskudd til aktivitet og drift
    3. 7.4.3 Statlig støtte til anlegg - tildeling av spillemidler
    4. 7.4.4 Kommunal støtte til idrettsanlegg
  6. 8 Måloppnåelse i forhold til tidligere plan
  7. 9 Planlagte tiltak fra samarbeidspartnere
   1. 9.1 Krav om medvirkning
    1. 9.1.1 Idrettens behov og planer
    2. 9.1.2 Reiselivsnæringens behov og planer
    3. 9.1.3 Jakt, fiske og friluftsliv
    4. 9.1.4 Trysil videregående skole ved idrettslinja
    5. 9.1.5 Andre frivillige organisasjoner
Til toppen