Styrevervregister

I KS sitt styrevervregister kan du se hvilke styreverv og økonomiske interesser medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret har.

I Styrevervregisteret kan folkevalgte, ansatte og styremedlemmer i kommunesektoren registrere informasjon om sine verv, økonomiske interesser og andre forhold som gjør at det kan stilles spørsmål om habilitet. 

Styrevervregisteret henter opplysninger om den enkelte folkevalgte Kommuneregisteret, Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Skatteetatens aksjonærregister. Disse blir publisert automatisk. Andre verv og interesser som folkevalgte har og vurderer som relevante, må de selv legge inn.

Kommuneforlaget har lagt inn alle folkevalgte og varamedlemmer etter valget 2023. Det betyr at de folkevalgte kan logge seg inn og registrere sine verv og økonomiske interesser.  Om noen uker vil Kommuneforlaget importere opplysninger fra Foretaksregisteret og Enhetsregisteret. I mai 2024 kommer Skatteetaten med et oppdatert uttrekk fra Aksjonærregisteret. Kommuneforlaget legger det inn i løsningen så snart de får det. 

Sjekk folkevalgte i Trysils interesser i styrevervregisteret
(Ledere og noen andre ansatte i Trysil kommune ligger også i det samme registeret.)

Registrer opplysninger i styrevervregisteret

Til toppen