Motorferdsel i utmark

Alle som bruker motorbåt, helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snøscooter, ATV, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykkel i utmark, bør kjenne til reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Nyttige lenker

Les mer i Miljødirektoratets veileder

Les mer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Les mer i motorferdselloven

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
Plan- og miljøavdelingen
E-post
Telefon 98 90 24 36
Til toppen