Korona

Det er for tida ingen kjent smitte i Trysil. Men vi lever i en pandemi, så følg smittevernrådene.
Se oppdatert koronainformasjon

Venter du på 1. dose med koronavaksine, meld fra om hvilke uker du ikke er tilgjengelig i sommer.
Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15), Trysil.koronainfo@trysil.kommune.no
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15), koronavaksine@trysil.kommune.no

Motorferdsel på vassdrag

Ferdsel med motorfartøy er ifølge motorferdselloven tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Kommunen kan likevel bestemme at slik ferdsel ikke skal være tillatt - helt eller delvis. 

Lokale bestemmelser

Trysil kommune har forskriftsfestet følgende:

a) På Osensjøen skal all kjøring med motorfartøy foregå minst 200 m fra land – ved Sjøenden minst 400 m fra land. Innenfor de forbudte sonene er det likevel tillatt å bruke motorbåt fra eller til brygge, båthus eller rasteplass og for utøvelse av fiske. All motorbåttrafikk i Vesle Ossjøen er forbudt unntatt for fiske. Hastigheten skal i de forbudte soner ikke overstige 5 knop (ca. 9 km/t).

b) I Trysilelva samt Ulvsjøene ved Vestby og på strekningen fra disse fram til Storendammen begrenses motorstørrelse på motorfartøy til maksimum 8 hk.

Landing på vann

Ifølge lokal forskrift kan luftfartøy starte og landet på tre innsjøer uten å søke om tillatelse:

  • Ulvsjøen
  • Osensjøen
  • Engersjøen

Les mer om motorferdsel i utmark og vassdrag

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
E-post
Telefon 989 02 436
Bjørn Tore Bækken
Plansjef
E-post
Telefon 474 72 959
Til toppen