Koronaregler/corona rules

Se hva som gjelder av lokale og nasjonale tiltak.
Klikk her

See what applies to local and national measures.
Qlick here

Motorferdsel på vassdrag

Ferdsel med motorfartøy er ifølge motorferdselloven tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Kommunen kan likevel bestemme at slik ferdsel ikke skal være tillatt - helt eller delvis. 

Lokale bestemmelser

Trysil kommune har forskriftsfestet følgende:

a) På Osensjøen skal all kjøring med motorfartøy foregå minst 200 m fra land – ved Sjøenden minst 400 m fra land. Innenfor de forbudte sonene er det likevel tillatt å bruke motorbåt fra eller til brygge, båthus eller rasteplass og for utøvelse av fiske. All motorbåttrafikk i Vesle Ossjøen er forbudt unntatt for fiske. Hastigheten skal i de forbudte soner ikke overstige 5 knop (ca. 9 km/t).

b) I Trysilelva samt Ulvsjøene ved Vestby og på strekningen fra disse fram til Storendammen begrenses motorstørrelse på motorfartøy til maksimum 8 hk.

Landing på vann

Ifølge lokal forskrift kan luftfartøy starte og landet på tre innsjøer uten å søke om tillatelse:

  • Ulvsjøen
  • Osensjøen
  • Engersjøen

Les mer om motorferdsel i utmark og vassdrag

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
E-post
Telefon 989 02 436
Bjørn Tore Bækken
Plansjef
E-post
Telefon 474 72 959
Til toppen