Vannmåleravlesning

Alle som fikk installert vannmåler før 2019, må lese av målerstanden to ganger i året. Frist for å melde inn forbruket første halvår 2023, er 30. juni.

Meld inn målerstanden digitalt her

Skolehelsetjenesten

Bilde med teksten skolehelsetjenesten - Klikk for stort bilde Alle skolene har en fast helsesykepleier som er på skolen til faste tider. Kontakt henne eller skolen for å høre når.

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?

  • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer som hverdagen gir.
  • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
  • Være et lavterskeltilbud til alle familier.
  • Delta i tverrfaglige team på skolen.
  • Veilede foreldre i foreldrerollen.
  • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.

Kontakt skolens helsesykepleier

Telefonnummer og e-postadresse finner du nederst i denne artikkelen. OBS! Ikke send sensitive opplysninger på e-post. Da anbefaler vi heller eDialog som sendes kryptert.

  • Trysil ungdomsskole: Linda Brenden Bratteggen og Pia Jeanette Lyseggen
  • Innbygda skole, Vestre Trysil oppvekstsenter og Trysil Montessoriskole: Pernille Hildrum Haugestad
  • Jordet skole og Innbygda skole: Linda Brenden Bratteggen
  • Trysil videregående skole: Pia Jeanette Lyseggen

Elevene på Trysil ungdomsskole kan kontakte oss på snapchat helsesysstus, instagram ung_trysil eller teams for å avtale tid til samtale/veiledning.

Elevene på Trysil videregående skole kan kontakte oss på instagram ung_:trysil, teams eller per telefon/sms.

Ung Trysil på instagram - Klikk for stort bilde 

Vaksinering 

All vaksinering av elever skjer på helsestasjonen.

Se vaksinasjonsprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Andre tilbud

Vi gir tilbud iht. veileder og supplerer med lokale tilbud etter behov.

Se veileder for skolehelsetjenesten

Kontakt oss

Anita Sakrisson
Helsesykepleier
Helsestasjonen
E-post
Mobil 47 45 65 24
Pernille Hildrum Haugestad
Helsesykepleier
Helsestasjonen
E-post
Mobil 47 45 19 09
Vakant stilling
Helsesykepleier
Helsestasjonen
E-post
Mobil 62 45 77 00
Linda Brenden Bratteggen
Sykepleier
Helsestasjonen
E-post
Telefon 48 95 93 38
Til toppen