Helsestasjon

Trysil helsestasjon

Trysil helsestasjon er åpen mandag-fredag kl. 8-15.

Helsestasjonstjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tilbudet omfatter svangerskapsomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste 6-20 år og helsestasjon for ungdom 13-24 år. Vi har egen psykolog.

Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov.

Alle skolene har en fast helsesykepleier som er på skolen til faste tider. Kontakt henne eller skolen for å høre når.

Til toppen