Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Gatelys

Trysil kommune reparerer gatelysene vi eier, to ganger i året - vår og høst.

Men gatelysene repareres bare dersom mer enn halvpartene av lysene er ute av drift. Det betyr at hvis f.eks. seks av 13 lys på strekningen er mørke, vil de ikke bli reparert. Dersom det sjuende lyset slokner, vil alle bli reparert på neste vedlikeholdsrunde.

Redusert trafikksikkerhet

Da kommunestyret vedtok å kutte budsjettet til vedlikehold av gatelys med 250 000 kroner, var de klar over at det medfører redusert trafikksikkerhet, men de forventer at både kjørende og myke trafikanter viser hensynsfull atferd og tilpasser seg rådende forhold.

Vurderes på nytt

I forbindelse med behandlinga av budsjett 2021 vedtok flertallet i kommunestyret (Sp, Ap og SV) at 
rådmannen skal utrede saken på nytt slik at mørke lyspunkter blir reparert innen ett år etter at feil er varslet. Kommunedirektøren skal også se på om dette kan løses innenfor ordinære rammer og uten bruk av innleid personell. Det arbeidet er ikke ferdig.

Gatelyskart

På gatelyskartet vårt ser du status på gatelysene som Trysil kommune eier.

  • Grønne lyspærer betyr at de lyser etter det vi vet.
  • Hvis det ligger ei blå lyspære over den grønne, betyr det at pæra er mørk og at feilen er registrert hos oss.
  • Spørsmålstegn betyr at annen feil er registrert.

Når du klikker på blå lyspærer eller spørsmålstegn, får du opplysninger om når feilen er registrert, status og når den er planlagt utbedret (eller om tiden for det ikke er fastsatt).

Meld om feil

Hvis ei pære er grønn på kartet, men du vet at det er noe feil med den, kan du melde inn feilen direkte i kartløsninga:

  • Klikk på den aktuelle pæra.
  • Klikk på Meld inn feil på objektet.
  • Fyll i skjemaet.
  • Klikk på Send inn.

Gå til gatelyskartet

Kontakt oss

Weronica Snerten
Fagleder veg
E-post
Telefon 976 12 321
Til toppen