Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Aksellastrestriksjoner

Det er Statens vegvesen som innfører aksellastrestriksjoner.

De innføres gjerne i snøsmeltinga og oppheves når vegene er tørre nok til at sommeraksellast kan innføres. Vi publiserer de som gjelder for Trysil, her når vi får dem.

Se veger med aksellastrestriksjoner

Lokale restriksjoner

I tillegg kan kommunen innføre restriksjoner på enkelte veger eller strekninger dersom det blir behov for det – enten fordi vegen er i dårligere forfatning enn det vegvesenet forutsetter, eller at det mot normalt blir vår her tidligere enn vegvesenet forutsetter når sentrale aksellastrestriksjoner vedtas. I slike tilfeller fatter vi lokale vedtak og setter opp skilt. 

Vi har nå aksellastrestriksjon på 6 tonn på:

  • Kvernmosætervegen.

I tillegg har vi satt ut en del teleløsningskilt til informasjon på andre veger uten å innføre aksellastrestriksjoner der.

Alminnelige bestemmelser

Opplysninger om vegenes tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt og vogntoglengde samt veggrupper for spesialtransporter er fastsatt i forskrifter.

Se hva som gjelder på fylkes- og kommunale veger

Til toppen