Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

SMS-varsel

Trysil kommune varsler om stenging av vann, brudd på ledningsnettet vårt og andre hendelser via SMS eller telefon. 

På nettsiden servicevarsling.no kan du sjekke om du er registrert med riktig telefonnummer og adresse. Er du ikke, kan du selv gå inn og endre slik:

  1. Klikk på Sjekk din oppføring
  2. Oppgi hjemkommunen og mobiltelefonnummeret ditt. Da får du en pinkode på telefonen. Den logger du deg inn med.
  3. Du kan legge inn flere adresser du vil varsles om, også i andre kommuner som bruker systemet. Du kan registrere både hjemmeadressa di, adressa til fritidsboligen og adressa til andre du vil ha varsel om vannavstenging hos, for eksempel hvis du har gamle foreldre som bor hjemme, eller du har et firma du vil ha varsel om på privattelefonen din.

Type varsler

Trysil kommune bruker dette varslingssystemet i hovedsak for å varsle berørte om hendelser innen vann og avløp, dvs. på kommunens ledningsnett. Men vi bruker det også i beredskapssammenheng, for eksempel ved stengte veger under flommen. Berørte er i denne sammenheng de som eier, eller er bosatt på berørte eiendommer.

Vi kan også bruke systemet til å varsle om pågående planarbeid, minne innbyggere og tilreisende om regler som gjelder i spesielle tilfeller, f.eks. under epidemier og pandemier, og annen informasjon vi vil nå mange raskt med.

Gå til servicevarsling.no

Kontakt oss

Hans Martin Aas
Kst. kommunalsjef teknisk drift
E-post
Telefon 990 42 524
Til toppen