Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Råd ved brunt vann

Du kan få brunt vann i springen etter at vannet har vært stengt i nabolaget ditt eller i forbindelse med andre hendelser. Selv om vannet er brunt, er det helt trygt å drikke og bruke i matlaging.

Hvis du opplever brunt eller misfarget vann kan du gjøre følgende:

  • Åpne en kran med kaldt vann og la vannet renne til det er klart.
  • Bruk helst vannkrana som er nærmest vanninntaket til boligen og skru av eventuell sil på tuppen av krana.
  • Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i 30 minutter, bør du kontakte oss.
  • Du bør ikke trekke ned i toalettet så lenge du har brunt vann i springen. Du kan bruke toalettet, men skyll da ned med vann fra bøtter.
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken.
  • Utsett klesvask til vannet er klart igjen.
  • Utsett å sette på oppvaskmaskinen til vannet er klart igjen.

Hvorfor blir vannet brunt?

Brunt vann og partikler i drikkevannet skyldes at innvendig belegg i vannledningene løsner og fraktes med drikkevannet.

Det kan skje når vi spyler de kommunale ledningene, ved arbeider på ledningsnettet, ved brudd på en vannledning eller når vannhastigheten øker brått, for eksempel ved brannslokking eller høyt vannforbruk.

Kommunens ansvar

Kommunen har ikke noe ansvar hvis private vann- og avløpsanlegg eller sanitærinstallasjoner forurenses eller tilstoppes av rust, slam eller andre stoffer, eller får frostskader som følge av arbeider på det offentlige hovednettet.

Finn vakttelefonen til vann og avløp

Kontakt oss

Hans Martin Aas
Kst. kommunalsjef teknisk drift
E-post
Telefon 990 42 524
Trond Nerby
Prosjektleder vann og avløp
E-post
Telefon 975 86 101
Kinga Adam
Fagleder vann og avløp
E-post
Telefon 488 92 115
Til toppen