Koronaregler/corona rules

Se hva som gjelder av lokale og nasjonale tiltak.
Klikk her

See what applies to local and national measures.
Qlick here

Kommuneplanen

Kommuneplanen består av to deler; samfunnsdelen og arealdelen. I tillegg har vi tematiske kommunedelplaner.

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder langsiktige mål som beskriver hvordan vi ønsker at kommunen skal være, kortsiktige mål som hjelper oss å styre utviklingen. Arealdelen skal legge til rette for bruk og vern av kommunens arealer og andre naturressurser. 

Du får opp gjeldende arealdel ved klikke på knappen "Gå til kartet" og velge kartlag kommuneplan.

Gå til kartet

Kontakt oss

Bjørn Tore Bækken
Plansjef
E-post
Telefon 474 72 959
Til toppen