Korona

Det er for tida ingen kjent smitte i Trysil. Men vi lever i en pandemi, så følg smittevernrådene.
Se oppdatert koronainformasjon

Venter du på 1. dose med koronavaksine, meld fra om hvilke uker du ikke er tilgjengelig i sommer.
Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15), Trysil.koronainfo@trysil.kommune.no
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15), koronavaksine@trysil.kommune.no

Kommuneplanen

Kommuneplanen består av to deler; samfunnsdelen og arealdelen. I tillegg har vi tematiske kommunedelplaner.

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder langsiktige mål som beskriver hvordan vi ønsker at kommunen skal være, kortsiktige mål som hjelper oss å styre utviklingen. Arealdelen skal legge til rette for bruk og vern av kommunens arealer og andre naturressurser. 

Du får opp gjeldende arealdel ved klikke på knappen "Gå til kartet" og velge kartlag kommuneplan.

Gå til kartet

Kontakt oss

Bjørn Tore Bækken
Plansjef
E-post
Telefon 474 72 959
Til toppen