Ledige tomter i Trysil

Trysil kommune har byggeklare boligtomter i Jordet, Vestby, Østby og Søre Osen, og vi jobber nå med infrastruktur i Bygderberget nord.

I tillegg har flere private byggeklare boligtomter til salgs.

  • Bygderberget nord består av 21 ordinære boligtomter og to tomter for tomannsboliger (nr. 1 og 2 på kartet). I tillegg består området av to større tomter for bygging av leiligheter (BBB1 og BBB2 på kartet). Nå har vi tre ledige tomter her.
  • I Jordet, cirka 15 minutters kjøring fra Trysil sentrum, er det fem ledige tomter i nytt boligfelt i Kongsbakken trinn 1, Kongsbakken trinn 2 har seks ledige tomter og i det gamle boligfeltet er det tre ledige tomter. Dessuten er det ei tomt i Kittillia noen kilometer lenger nord - ved oppkjøringa til Bittermarka.
  • På Vestby, cirka 20 minutters kjøring fra Trysil sentrum, er det 10 tomter i Bergliteigen.
  • På Østby, cirka 20 minutters kjøring fra Trysil sentrum, er det fire tomter på Langkjølteigen.
  • I Søre Osen, cirka 30 minutters kjøring fra Trysil sentrum, er det 12 ledige tomter ved Sjøenden.

Antall ledige tomter kan raskt endre seg, men vi forsøker å oppdatere antallet med jevne mellomrom.

Priser, størrelser og opplysninger om vann og avløp finner du i dokumentet om totalkostnader. Merk at i tillegg til oppgitte priser kommer tilkopling til vann og avløp, el, tele og data.

Har du spørsmål?

Spørsmål om kommunale tomter kan rettes til prosjektleder bygg Ole Petter Blestad eller eiendomssjef Ståle Elgshøen.
Når det gjelder private boligtomter anbefaler vi at du sjekker på finn.no eller med utbygger. Lurer du på hvem utbygger er, kan planavdelingen ved Torun Isfeldt hjelpe.

Kontakt oss

Ståle Elgshøen
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 474 76 022
Ole Petter Blestad
Prosjektleder bygg
E-post
Telefon 908 86 008
Torun Isfeldt
Arealplanlegger
E-post
Telefon 969 47 904
Til toppen