Klage på eiendomsskatt

Klagefristen er seks uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn eller skattesedlene er sendt ut, dvs. ca. 15. april. Vi kunngjør nøyaktig frist hvert år når skattelistene legges ut.

Du kan klage hvert år, men ikke på samme grunnlag som du ev. har klaget på tidligere, jf. eigedomsskattelova § 19. Sjekk gjerne hvordan eiendomsskatten blir beregnet før du klager.

Gå til Slik beregnes eiendomsskatten

Klagen

Du kan klage dersom du f.eks. mener noe av dette er feil:

 • arealberegningen
 • antall etasjer
 • taksten
  • pga. svært dårlig innvendig standard
  • fordi bygningen ikke har kjeller 
  • fordi bygningen ikke har innlagt vann og/eller strøm
  • fordi den er for høy i forhold til naboens takst eller antatt salgsverdi
  • fordi den er høyere enn innhentet salgstakst eller meglervurdering (legg med kopi av denne)
  • fordi du eier en seksjonert del av en eiendom og mener utredningen av taksten er feil
 • soneplassering, f.eks. hvis eiendommen ligger på grensa mellom to soner
 • ytre og/eller indre faktor
 • arealberegningen eller antall etasjer

Bruk helst det digitale klageskjemaet vårt. Du kan også sende klagen til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Oppgi navn, adresse og telefonnummer samt eiendommens gards- og bruksnummer.

Gå til klageskjema

Behandling

De fleste klagene behandles først av sakkyndig nemnd. De har delegert følgende til eiendomsskattekonsulenten: 

 • Å rette åpenbare feil i Matrikkelen og i oppmåling
 • Å behandle klager på avvik på areal der avviket er godt dokumentert. Hvis klageren ikke er enig, legges det opp til formell oppmåling, og saken behandles på vanlig måte.
 • Å endre faktor og sone hvis det er dokumenterbart feil

Hvis sakkyndig nemnd eller eiendomsskattekonsulenten avslår eller bare gir deg delvis medhold, vil klagen bli sendt videre til behandling i klagenemnd for eiendomsskatt uten at du behøver å foreta deg noe. Klagenemnda skal befare alle eiendommer de behandler klager på, før de fatter endelig vedtak i saken.

Betaling

Du må betale det opprinnelige beløpet selv om du har klaget og ikke fått svar på klagen din, jf. eigedomsskattelova § 25. Det du da ev. betaler for mye, får du tilbake på neste termin.

Se eigedomsskattelova

Kontakt oss

Tom Arne Løvås
Konsulent eiendomsskatt og tilsyn
E-post
Telefon 940 22 186
Til toppen