Tilskudd til grøfting

Dette er en kommunal tilskuddsordning som kommer i tillegg til den statlige tilskuddsordningen til drenering.

Kontakt oss

Monica Kilde
Landbruksveileder jord
E-post
Telefon 474 72 974
Marianne Olsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 976
Til toppen