Dyrevernnemnda

Fra 2021 er det felles dyrevernnemnd for Glåmdal og Sør-Østerdal. Trysil har ett av åtte medlemmer i perioden 2021-2024; pensjonist Øyvind Bæk.

Øyvind Bæk - Klikk for stort bildeØyvind Bæk er Trysils representant i dyrevernnemnda for Glåmdal og Sør-Østerdal. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Øyvind Bæk gjorde tjeneste i dyrevernnemnda i Sør-Østerdal 2017-2020. Han tok sin grunnutdannelse på gårdsbruket ved Norges Landbrukshøyskole på Ås og gikk ettårig røkterkurs der i tillegg. Der fikk han opplæring i ku, sau, geiter og gris. Han vokste opp med hundeavl. På garden i Trysil har de drevet med sau, ammekyr, hest, trekkhunder, gjeterhunder, katter og kaniner. Han har hele livet hatt en levende interesse for dyr og dyrevelferd og er glad for å kunne fortsette i vervet i dyrevernet.

Dyrevernnemnda 2021-2024

  • Øyvind Bæk, Trysil
  • Gro Bjerkvoll, Åmot
  • Ellen Marie Tangen, Stor-Elvdal
  • Ole Johan Korbøl, Åsnes
  • Hans Kristian Bakken, Kongsvinger
  • Line Charlotte Brodahl, Kongsvinger
  • Christoffer Trøseid, Nord-Odal
  • Olaf Heggedal, Eidskog.


Hvilke oppgaver dyrevernnemndene har, ser du her.

Varsle Mattilsynet 

Vil du melde fra om dyr du tror blir mishandlet eller utsatt for alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, sender du en skriftlig bekymringsmelding til Mattilsynet. Om det er nødvendig å gripe inn straks for å hindre at dyr dør eller blir påført store belastninger, ringer du 22 40 00 00.

 Les mer på Mattilsynets sider

Til toppen