Trysil kommunes foretak

Trysil kommune har eierinteresser i flere foretak, både direkte og indirekte via Trysil kommuneskoger KF.

Trysil kommune har eierandeler i:

Selskap Trysil kommune har eierinteresser i
Foretakets navn Kommunens eierandel Bokført verdi 31.12.2022
Trysil kommuneskoger KF 100 %
Trysil Industrihus AS 100 % 4 256 600
Trysil kommune Holding AS 100 % 6 000 000
Tepas AS 37,46 % 200 000
Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS 25 % 250 000
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 12,6 % 500 000
Abakus AS 9,055 % 136 364
Revisjon Øst IKS 4 % 70 000
Østby Vannverk SA 2,55 % 58 000
Anno museum AS 1,62 % 992 976
Innlandet Energi Holding AS 1,201 % 242 447 366
Destinasjon Trysil SA 0,505 % 1 500
Elverum og omegn boligbyggelag 0,5 % 1 900
Kommunekraft AS 0,313 % 1 000
Biblioteksentralen SA 8 andeler 2 400

Trysil kommuneskoger KF har eierandeler i:

Selskap der Trysil kommuneskoger KF er medeier
Foretakets navn Eierandel
Østby Utmarkslag SA 47,39 %
Trysil Fjernvarme AS 35 %
Flermoen Utmarkslag SA 27,35 %
Trysilfjell Utmarkslag SA 21,36 %
Søre Trysil Utmarkslag 18 %
Destinasjon Trysil SA 0,57 %
SkiStar AB 0,005 %
Glommen Mjøsen Skog SA 0,001 %
Til toppen