Eierskapsmelding

Vedtatt av Trysil kommunestyre 19.9.2023.

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Innledning
 2. 2 Endringer
  1. 2.1 Endringer i kommuneloven hva gjelder eierskap
  2. 2.2 Minstekrav i kommuneloven
 3. 3 Viktige prinsipper og bærekraft
 4. 4 Trysil kommune - prinsipper for eierskap
  1. 4.1 Trysil kommune som eier
  2. 4.2 Forventninger til selskaper der Trysil kommune har et eierskap
  3. 4.3 Styrerepresentasjon på vegne av Trysil kommune
  4. 4.4 Årshjul
 5. 5 Roller, ansvar, oppfølging
  1. 5.1 Kommunestyrets rolle
  2. 5.2 Formannskapets rolle
  3. 5.3 Eierutvalgets rolle
  4. 5.4 Forhandlingsutvalget - valgkomité
  5. 5.5 Eiersekretariat
  6. 5.6 Kontrollutvalget
  7. 5.7 Styrets rolle og ansvar
  8. 5.8 Ordførerens rolle og ansvar
  9. 5.9 Kommunedirektørens rolle og ansvar
 6. 6 Kategorisering av eierskap
  1. 6.1 Finansielt eierskap
  2. 6.2 Samfunnsmessig eierskap
 7. 7 Eierstrategi
  1. 7.1 Forventninger til selskapene
  2. 7.2 Avkastningsmål
  3. 7.3 Effektivitetsmål
  4. 7.4 Utbytte
 8. 8 Selskapsformer
  1. 8.1 Aksjeselskaper – AS og ASA
   1. 8.1.1 Hjemmel ved aksjeselskaper
   2. 8.1.2 Etablering og anvendelsesområder for aksjeselskaper
   3. 8.1.3 Ansvar og myndighet
  2. 8.2 Kommunale foretak (KF)
   1. 8.2.1 Hjemmel ved kommunale foretak
   2. 8.2.2 Etablering og anvendelsesområder for kommunale foretak
   3. 8.2.3 Ansvar og myndighet
  3. 8.3 Interkommunale selskaper (IKS)
   1. 8.3.1 Hjemmel ved interkommunale selskaper
   2. 8.3.2 Etablering og anvendelsesområder for interkommunale selskaper
   3. 8.3.3 Ansvar og myndighet
  4. 8.4 Stiftelser
   1. 8.4.1 Hjemmel ved stiftelser
   2. 8.4.2 Etablering og anvendelsesområder for stiftelser
   3. 8.4.3 Ansvar og myndighet
 9. 9 Ulike andre fora og samarbeid med eksterne aktører
  1. 9.1 Hjemmel
  2. 9.2 Etablering og anvendelsesområder
 10. 10 Oversikt over selskaper der Trysil kommune har eierandeler
 11. 11 Kategorisering av eierskap etter motiver for selskapsorganisering
 12. 12 Finansielt eierskap
  1. 12.1 Trysil kommune Holding AS
  2. 12.2 Innlandet Energi Holding AS
  3. 12.3 Trysil Kommuneskoger KF
  4. 12.4 Trysilfjell Utmarkslag SA
  5. 12.5 Kommunekraft AS
 13. 13 Samfunnsøkonomisk eierskap
  1. 13.1 Trysil Fjernvarme AS
  2. 13.2 Trysil Industrihus AS
  3. 13.3 Destinasjon Trysil SA
  4. 13.4 Østby vannverk SA
  5. 13.5 Biblioteksentralen SA
  6. 13.6 Anno museum AS
  7. 13.7 OBOS BBL
 14. 14 Politisk eierskap
  1. 14.1 Tepas AS
 15. 15 Politisk/effektivisering av tjenesteproduksjonen
  1. 15.1 Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
  2. 15.2 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
  3. 15.3 Revisjon Øst IKS
  4. 15.4 Abakus AS
  5. 15.5 Konsek Øst IKS
 16. 16 Referanser
Til toppen