Trysil kommunes kulturpris

Trysil kommunes kulturpris ble innstiftet i 1972 og er delt ut nesten hvert år siden. Fra 2023 deles den ut annethvert år.

Personer, grupper, lag/foreninger og institusjoner som gjør eller har gjort en særskilt innsats på det allmenne kulturområdet i Trysil kan få kulturprisen. Og i kulturbygda Trysil mangler det ikke på kandidater.

Kulturprisen består av heder og ære, et diplom og 10 000 kroner.

Alle som har lyst, kan foreslå kandidater innen fristen som er 15. mars det året prisen deles ut.

Det er hovedutvalg for drift og forvaltning som bestemmer hvem som får prisen. Ordføreren deler ut prisen i kommunestyrets sommermøte i juni. I løpet av andre halvår, fortrinnsvis under Skjæraasendagene - kulturfest i Trysil, hedrer vi kulturprisvinneren ekstra med kulturprisvinnerfest i kulturhuset Hagelund.

Vi har delt ut kulturprisen hvert år siden 1972 med unntak av årene 1973, 1975, 1977 og 1979. Før kulturprisen ble innstiftet, ga kommunen ut forfatterstipend seks ganger i perioden 1957-1970.

Se hvem som har fått kulturprisen

Les statuttene

Foreslå kandidat til Trysil kommunes kulturpris

Du kan også sende forslag på kandidater til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil eller postmottak@trysil.kommune.no.

Kontakt oss

Malin Jonsson
Kultur- og idrettskonsulent
Kulturavdelingen
E-post
Telefon 48 88 18 46
Anne Norderhaug Sætre
Kultursjef
Kulturavdelingen
E-post
Telefon 90 51 51 59
Til toppen