Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Alle grenseovergangene til Norge er åpne, men noen reisende skal fortsatt teste seg og gå i karantene.
Klikk her og se om du er en av dem.

Some travellers to Norway still have to take a test for the coronavirus upon arrival and enter a travel quarantine.
Qlick here to find out if you are one of them.

Bosetting av flyktninger

Trysil kommune har vedtatt å bosette 10 flyktninger i både 2021 og 2022.

Og kommunestyret har åpnet for å bosette ytterligere fem flyktninger begge årene dersom det blir behov for det.

Kommunal oppgave

Alle flyktninger som har fått opphold i Norge, skal bo en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave. Kommunene som bosetter flyktninger, får tilskudd fra staten.

Les mer på hjemmesida til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kontakt oss

Faisal Hashmi
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 412 79 540
Til toppen