Bosetting av flyktninger

Trysil kommune har vedtatt å bosette 55 flyktninger i 2023.

Alle flyktninger som har fått opphold i Norge, skal bo en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave. Kommunene som bosetter flyktninger, får tilskudd fra staten.

Les mer på hjemmesida til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kontakt oss

Faisal Hashmi
Flyktningkonsulent
NAV Trysil
E-post
Telefon 41 27 95 40
Til toppen