Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester for brukerne.

Pakkeforløp skal sikre god samhandling mellom brukeren, eventuelt pårørende, fastlegen, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. De skal sikre at brukerne har innflytelse på behandlingen de får. 

Forløpskoordinator

De som er i pakkeforløp, kan ha behov for en forløpskoordinator i kommunen. Denne skal være med å sikre at spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgssektoren i Trysil kommune samhandler om utredning, behandling og en individuelt tilpasset oppfølging.

Les mer om pakkeforløp på helsenorge.no

Du kan også kontakte de som jobber på tjenestekontoret for å få vite mer. Kontaktinformasjon finner du nederst på sida her.

Kontakt oss

Ingunn Tremoen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 477 79 970
Gry Lans
Saksbehandler
E-post
Telefon 456 37 526
Terese Holen Nyhus
Saksbehandler
E-post
Telefon 404 48 713
Lise Andersson
Saksbehandler
E-post
Telefon 458 72 499
Til toppen