Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Velkommen til oss!

Det er ulike måter å få det bedre på når man har det vanskelig.

Vi er et gratis lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus. Vi er her for alle som trenger det i Trysil kommune. Til oss kan du komme uten henvisning.

Vi tilbyr ulike aktiviteter, kurs, gruppetilbud og samtaler. Hvis du ikke riktig vet hva som kan være riktig for deg, kan du ringe og snakke med en av oss, så hjelper vi deg videre.

Vi i enhet for psykisk helse har bred kompetanse, og vi står til din disposisjon enten utfordringene dine dreier seg om relasjoner/familie, psykiske problemer, alkohol/rus eller annen avhengighet.

Vi har også et oppsøkende team for de som trenger oppfølging i hjemmet. De jobber ut fra vedtak. Det innebærer at man må søke om tjenester. Det er tjenestekontoret som behandler disse søknadene. 

Til toppen