Ring Trysil bo- og aktivitetssenter

Trysil bo- og aktivitetssenter er i Lundevegen 3 i Innbygda.

Telefonliste Trysil bo- og aktivitetssenter
Avdeling Telefonnummer
Administrasjon 48 95 03 31
Enhetsleder 40 42 78 12
Avdeling 2 95 25 93 66
Avdelingsleder 45 72 98 90
Når du vil snakke med beboer 47 78 86 13
Avdeling 3 40 43 37 27
Avdelingsleder 40 02 08 21
Når du vil snakke med beboer 47 78 66 43
Avdeling 4 40 43 85 17
Avdelingsleder 48 95 73 54
Når du vil snakke med beboer 40 43 85 17
Avdeling 5 (Borgtun)
Avdelingsleder 45 72 07 16
Fagleder 40 02 02 73
Enhet A 47 45 23 81
Enhet B 47 45 23 82
Enhet C 47 45 23 83
Enhet D 47 45 23 84
Avdeling 7 (kjøkkenet) 40 43 78 50
Avdelingsleder 40 43 79 26
Til toppen