Dette dekker egenbetalingen på Trysil bo- og aktivitetssenter

Avlastningsopphold er gratis. På korttids- og langtidsopphold er det egenbetaling.

Egenbetalingen dekker:

 • Alle måltidene på Trysil bo- og aktivitetssenter
 • Sengetøy og håndklær
 • Vask av private klær når klærne er merket med navn og tåler maskinvask på minst 40 grader. Bruk helst navnelapper fra Trysil Vask og Rens. De varer lenger og vi slipper at klær forsvinner.
  • Men: pårørende oppfordres til å vaske finere tøy som trenger spesiell behandling
 • Personlige hygieneartikler som såpe, sjampo, barberartikler, tannkrem, tannbørste, vanlig fuktighetskrem og hudpleieprodukter som inngår i behandlingen
  • men dersom beboeren ønsker andre typer eller merker enn det som kommunen kjøper inn, må han/hun selv betale for dette
 • Nødvendige medisiner som er rekvirert av lege
 • Medisinsk forbruksmateriell som sprøyter, bandasjer, bleier m.m. rekvirert av lege, sykepleier eller annet helsepersonell på Trysil bo- og aktivitetssenter
  • men kompresjonsstrømpe/antitrombosestrømpe og hoftebukse dekkes bare hvis det er forordnet av institusjonslegen
 • Legetilsyn og medisinsk behandling på bo- og aktivitetssenteret
 • Egenandel for spesialistbehandling for beboere som er henvist av institusjonslegen og som har vedtak om langtidsopphold
  • de som er på korttidsopphold som har fått spesialisthenvisning før korttidsoppholdet av en annen lege, må selv dekke egenandelen til behandlingen
  • det må de også dersom de har fått henvisningen under oppholdet på bo- og aktivitetssenteret, når de fortsatt er på senteret eller har reist hjem når behandlingen finner sted
 • Transport i forbindelse med innleggelse og utskriving på bo- og aktivitetssenteret i henhold til Trysil kommunes rutiner
 • Transport til og fra spesialistbehandlingen og mellom bo- og aktivitetssenteret i henhold til Trysil kommunes rutiner
 • Behandling av kommunalt ansatt fysio- og/eller ergoterapeut på bo- og aktivitetssenteret etter en faglig vurdering
 • Aktivitets- og velferdstiltak i regi av bo- og aktivitetssenteret
  • men på spesielle arrangement kan sentere ta en egenandel
 • Beboere kan kjøpe produkter som er laget, til en pris som dekker materialkostnadene

Beboeren må selv betale for:

 • Fotpleie og frisør
 • Hudpleieprodukter for egen velvære
 • Innkjøp og reparasjon av briller
 • Batterier og forsikring av høreapparat
 • NAV dekker innkjøp og reparasjon av høreapparat, men beboeren må betale for konsultasjonen. Bruker har rett på nytt høreapparat hvert sjette år.
 • Ferier, turer og arrangement utenfor bo- og aktivitetssenteret som beboeren ønsker å delta på
 • Mobiltelefon, fasttelefon, avisabonnement, PC og TV-apparat
 • Egne klær og sko
 • Bruk av kommunens nattundertøy 
 • Fritidsreiser
  • Beboere kan søke om TT-kort

Tannhelse

For beboere på langtidsopphold dekker Innlandet fylkeskommune:

 • nødvendig tannbehandling hos fylkeskommunens tannhelsetjeneste 
 • tap av eller skade på tannprotese

Forsikring

Innboforsikring

Hvis beboers eiendeler blir stjålet under innbrudd på Trysil bo- og aktivitetssenter, eller skadet ved f.eks. brann, kan beboer få erstatning fra kommunens innboforsikring. Kommunens erstatning gjelder ikke hvis eiendelene er blitt frastjålet utenfor bo- og aktivitetssenteret.

Kommunens forsikring har en svært høy egenandel som beboer må dekke. Vi anbefaler derfor at de tegner sin egen innboforsikring.

Ansvarsforsikring

Kommunen har ansvarsforsikring som kan bli utløst hvis det er påvist at ansatte har vist uaktsomhet som har påført beboeren skade.

Møblering

Kommunen er ansvarlig for nødvendig møblering av rommene, men vi oppfordrer beboerne til å benytte egne møbler og sette sitt eget preg på rommet.

Erstatning

Som hovedregel erstatter ikke kommunen eiendeler eller klær som forsvinner eller blir ødelagt i vask.
Vi anbefaler ikke at beboerne har eiendeler av høy verdi eller kontanter på rommet.

Kontakt oss

Ida Nymoen
Enhetsleder
Trysil bo- og aktivitetssenter
E-post
Telefon 40 42 78 12
Til toppen