Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en godtgjørelse som kommunen kan gi til personer som har et særlig tyngende
omsorgsarbeid.

Vi kan gi slik stønad både i stedet for og sammen med andre offentlige tjenester. Vi kan innvilge søknader om omsorgsstønad når vi mener at privat omsorg er best egnet. Stønaden gis da uten hensyn til alder,
funksjonsnedsettelse eller sykdom hos den som mottar omsorgen.

Kontakt oss

Ingunn Tremoen
Avdelingsleder for tjenestekontoret
E-post
Telefon 477 79 970
Gry Lans
Saksbehandler på tjenestekontoret
E-post
Telefon 477 79 970
Terese Holen Nyhus
Saksbehandler på tjenestekontoret
E-post
Telefon 477 79 970
Anne Kari Vik
Saksbehandler på tjenestekontoret
E-post
Telefon 477 79 970
Til toppen