Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en godtgjørelse som kommunen kan gi til personer som har et særlig tyngende
omsorgsarbeid.

Vi kan gi slik stønad både i stedet for og sammen med andre offentlige tjenester. Vi kan innvilge søknader om omsorgsstønad når vi mener at privat omsorg er best egnet. Vi tar ikke hensyn til alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom hos den som mottar omsorgen.

Kontakt oss

Ingunn Tremoen
Avdelingsleder
Tjenestekontoret
E-post
Telefon 47 77 99 70
Gry Lans
Saksbehandler
Tjenestekontoret
E-post
Telefon 47 77 99 70
Terese Holen Nyhus
Saksbehandler
Tjenestekontoret
E-post
Telefon 47 77 99 70
Lise Andersson
Saksbehandler
Tjenestekontoret
E-post
Telefon 47 78 99 67
Til toppen